söndag 12 juni 2011

Arga djur

Katter har sina revir som de markerar genom fler olika doft- och synmarkeringar. Förändringar i kattens miljö såsom ett veterinärbesök, flytt, en ny katt, en bebis, en ny möbel, ommöblering m.m. kan verka oroande för katten för att dess markeringar med feromoner försvinner, störs eller flyttas. Katten blir då spänd, stressad och orolig. Det som vanligtvis händer är att katten början urinmarkera och klösa på inredning och väggar. Katten kan även bli aggressiv eller ändra sitt beteende. Finns det flera katter i hemmet kan det uppstå en spänning och oro katterna sinsemellan. (Källa, min kursivering.)

Lite så är det nu. 

Inga kommentarer: