tisdag 7 oktober 2014

Preteritum och perfekt

4. Vilken är den senaste filmen du sett? Det är fel svenska i den meningen, men den senaste jag SÅG var ...
Det är inte alls "fel svenska" i den meningen, i alla fall om det är tempus som åsyftas. Egentligen står det "Vilken är den senaste filmen som du har sett?" men, "... som du har sett" är en relativ bistats och eftersom bisatsen har ett subjekt (du) så får man stryka "som". Dessutom går det bra att utelämna hjälpverbet, "har" i bisatser vilket lämnar oss med "Vilken är den senaste filmen som du har sett?" Däremot skulle det vara ett brott mot tempusharmonin att skriva *Vilken är den senaste filmen du såg? eftersom det inte är att rekommendera att blanda presens (är) med preteritum (såg), utan presens (är) ska helst stå med ett annat presens (har (men det strök vi och det går bra just eftersom verbet i huvudsatsen markerar om det ska vara presens eller preteritum)).

2 kommentarer:

Sparkling sa...

Mmm...älskar grammatik och regler. Vackert för ögat och själen.

Olga sa...

Grammatik=bäst